بایگانی برای :خوراک متنی این بخش حشمت الله طبرزدی

چهارشنبه 15th ژانویه 2014

حشمت الله طبرزدی بازداشت شد

حشمت الله طبرزدی توسط سه تن از مامورین دادستانی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

شنبه 3rd نوامبر 2012

مخالفت با مرخصی حشمت الله طبرزدی

با مرخصی طبرزدی به علت نامه نگاری به رهبری مخالفت شده است. حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی برای حقوق بشر و دمکراسی در ایران که در زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد با درخواست مرخصی اش موافقت نشد.

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

چهارشنبه 18th آوریل 2012

وخامت حال حشمت الله طبرزدی در زندان رجایی شهر کرج

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.