بایگانی برای :خوراک متنی این بخش حشمت الله طبرزدی

چهارشنبه ۲۵ام دی ۱۳۹۲

حشمت الله طبرزدی بازداشت شد

حشمت الله طبرزدی توسط سه تن از مامورین دادستانی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

شنبه ۱۳ام آبان ۱۳۹۱

مخالفت با مرخصی حشمت الله طبرزدی

با مرخصی طبرزدی به علت نامه نگاری به رهبری مخالفت شده است. حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی برای حقوق بشر و دمکراسی در ایران که در زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد با درخواست مرخصی اش موافقت نشد.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

چهارشنبه ۳۰ام فروردین ۱۳۹۱

وخامت حال حشمت الله طبرزدی در زندان رجایی شهر کرج

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.