بایگانی برای :خوراک متنی این بخش جنگ سایبری

پنج‌شنبه 3rd اکتبر 2013 تلگراف: مجتبی احمدی یکی از فرماندهان جنگ سایبری در ایران ترور شده است

قتل مشکوک یکی از کارکنان سپاه در کرج

سایت اینترنتی روزنامه " تلگراف" در بریتانیا اعلام کرد "مجتبی احمدی" که به عنوان فرمانده ستاد جنگ سایبری ایران در حال خدمت بوده است، در شهر کرج ترور وکشته شده است.

جمعه 13th جولای 2012 مدیر موسسه «موسسه علم و امنیت بین‌المللی» با اشاره به تشدید جنگ سایبری

احتمال انفجار در مراکز هسته ای ایران وجود دارد

مدیر «موسسه علم و امنیت بین‌المللی» در آمریکا به همراه شماری از کارشناسان معتقد هستند «جنگ سایبری آمریکا» علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تازه آغاز شده است و در ادامه می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند و به انفجار در مراکز هسته‌ای ایران منجر شود.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.