بایگانی برای :خوراک متنی این بخش تورم

سه‌شنبه 24th آوریل 2012 نماینده ارومیه:

مردم بدانید دولت می خواهد تولید را تعطیل و خزانه را خالی کند

افزایش قیمت​ها منجر به گرانی گوجه فرنگی در محله رئیس جمهور هم شد و دیگر از آنجا هم نمی​توان خرید کرد، اما ایشان باز هم آمد در مجلس و شوخی کرد در حالیکه مجلس جای شوخی نیست و کنترل قیمت​ها از دست رئیس​جمهور خالی شده است. تا زمانی که مجلس گزارش دقیقی از نحوه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه​ها دریافت نکند و از درآمدها و هزینه​ها و افزایش بیکاری در نتیجه اجرای این قانون مطلع نشود، اجازه اجرای فاز دوم را نخواهد داد.

چهارشنبه 18th آوریل 2012 هشدار بانک مرکزی

افزایش تورم یارانه‌های نقدی را بی اثر می کند

انک مرکزی اخیراً در یک گزارش رسمی به تحلیل قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر سطح رفاه زندگی مردم پرداخت و نوشت: «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 89 بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است.»

شنبه 14th آوریل 2012 هشدار مصباحی مقدم به تورم افسارگسیخته در سال جاری

دولت ۵۳ میلیارد دلار ارز در بازار فروخته است

این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.