بایگانی برای :خوراک متنی این بخش انفرادی

دوشنبه 11th ژوئن 2012

بی‌خبری مطلق از وضعیت ابراهیم بابایی

۱۵ روز پیش در تاریخ ۷ خرداد دکتر ابراهیم (نادر) بابایی در زندان رجایی‌شهر به نقطه نامعلومی منتقل شده است ، وی تا کنون با منزل تماسی نگرفته و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.

دوشنبه 14th می 2012 وخامت وضعیت جسمی محمدی و عدم انتقال وی به بیمارستان:

نرگس محمدی در بهداری اوین بستری شد

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان دچار فلج عصبی-عضلانی شده. تحت نظارت نیروهای امنیتی در یک بیمارستان بستری شده است. در پی وخامت شدید وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان این فعال حقوق بشر به بهداری زندان اوین منتقل و در آنجا بستری شده است.

دوشنبه 7th می 2012

تداوم نگهداری ۴ زندانی با وجود شکستگی استخوان در انفرادی

چهارتن از زندانیان عادی زندان ارومیه که دو هفته پیش به اتهام اینکه قصد فرار از این زندان را داشته‌اند، هم اکنون مدت دو هفته است که با دست و پا و دنده شکسته با دستبند و پابند و چشم بند در سلول‌های انفرادی این زندان نگهداری می‌شوند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.