بایگانی برای :خوراک متنی این بخش انصار حزب الله

سه‌شنبه 5th آگوست 2014 پاسخ انصارحزب‌الله به وزارت کشور

اجرای فریضه امر به معروف منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست

گزیده کلام آنکه اصل اجرای این فریضه در جامعه منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست هر چند در تدابیر اندیشیده برای اجرای جمعی این فریضه هیچ تعارضی میان وظایف قانونی وزارت کشور و امر به معروف جمعی انصار حزب‌الله وجود نداشته و ندارد.

یکشنبه 27th جولای 2014 عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

ورود انصار حزب‌الله به جامعه بدون اخذ مجوز مصداق بارز قانون شکنی است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اینکه منتقدان حوزه های مختلف، مثلا حوزه فرهنگ به بهانه همسویی نطق های مجلس با خواست و مطالبات آنها شروع به عکس العمل خودسرانه کنند، درست نیست.

چهارشنبه 28th نوامبر 2012 در اعتراض به فیلم «من مادر هستم»

انصار حزب الله از مردم دعوت کرد در برابر وزارت ارشاد تجمع کنند

انصار حزب‌الله در بیانیه دوم خود درباره فیلم «من مادر هستم» به کارگردانی فریدون جیرانی، مردم را به حضور در خیابان و تحصن در برابر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت کرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.