بایگانی برای :خوراک متنی این بخش الجزایر

سه‌شنبه 2nd آوریل 2013

الجزایر میان ایران و بحرین میانجی‌گری می‌کند

از زمان آغاز قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در این کشور، روابط تهران و منامه تیره شده است. در این راستا، دولت بحرین از الجزایر درخواست میانجی گری با ایران را کرده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.