بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اشتغال زنان

یکشنبه 6th اکتبر 2019 ابتکار:

شمارمدیران زن به ۱۹ درصد رسیده‌است

معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید کهدر سال ۹۶ شمار مدیران زن در دولت ۱۳.۸ درصد بود اما این رقم در سال جاری به ۱۸.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

جمعه 17th اکتبر 2014 در صورت تصویب طرح جدید نمایندگان مجلس

فرصتهای شغلی زنان به طور بی سابقه‌ای محدود می‌شود

پس از تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر ارجحیت خانه داری و شوهر داری برای زنان؛ به تازگی طرحی در مجلس اعلام وصول شده که در آن محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیش بینی شده است،

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.