بایگانی برای :خوراک متنی این بخش احمد شهید

جمعه 4th می 2012 خطاب به احمد شهید منتشر شد

نامه ۳۱۱ نفر از افراد، شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و مدنی در باره نرگس محمدی

نامه 311 نفر از افراد، شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و مدنی در باره نرگس محمدی خطاب به احمد شهید به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. امضاءکنندگان این بیانیه گفته‌اند:
ما امضاءکنندگان این بیانیه، از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی و علیرغم تنوع آراء خود، از جناب عالی می‌خواهیم ضمن پیگیری نقض مکرر و آشکار حقوق بشر در ایران، از مقامات ایران بخواهید هر چه زودتر این مادر بیمار را از شرایط تنش‌زای زندان که بنا به تشخیص پزشکان برای وی بسیار مضر است، آزاد سازند.

شنبه 21st آوریل 2012 خیزش سیستم قضایی برای یک رکورد جدید:

۹ نفر در پنج روز اخیر در ایران اعدام شده‌اند

بر اساس گزارش‌های خبری تنها در پنج روز اخير ۹ نفر در چهار شهر ايران اعدام شده‌اند که يک اعدام در ملاء عام بوده است. این افراد از روز يکشنبه ۲۷ فروردين‌ماه در شهرهای شيراز، مرودشت، سمنان و زنجان اعدام شده‌اند.

جمعه 23rd مارس 2012 با بیست و دو رای مثبت صورت گرفت:

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران

مروز پنج شنبه، سوم فروردين ۱۳۹۱، شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه ای برای يک سال ديگر ماموريت احمدشهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران را تمديد کرد. در این میان کشور سوئد به عنوان يکی از حاميان قطعنامه به ارائه آن پرداخت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.