یکشنبه 21st جولای 2019 , ساعت: 04:07کد مطلب : 113641 نسخه قابل چاپ

چالش های دعوت انتخاباتی خاتمی

شرایط جهانی به ضرر رای مردم نسبت به قدرت حکومت تغییر کرده است. سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۶۷ فرق دارد.
خامنه ای هم این را می داند پس با مشارکت پائین هم می تواند توجیه مشروعیت نظام را داشته باشد،پس تائید صلاحیت گسترده را لازم ندارد،که دردسر ساز باشد به قول جنتی تنشان بلرزد.خاتمی در دعوت مشکل خواهد داشت چرا که کارنامه امید، ناامیدی بوده است.
شورای نگهبان با ترکیب جدید سخت گیر تر است با تائید افراد نا کار آمد به نام اصلاح طلب مجلس چه نتیجه ای خواهد داشت.
خاتمی با وجود مرشد بودن برای اصلاح طلبان نتوانست میان سرمایه داران اصلاح طلب و جامعه مدنی تعادل ایجاد کند. رانتی های اصلاح طلب میدان بازی را به دست گرفتند و خاتمی لیست انها را تائید کرد دوباره چه تضمینی دارد این کار را نکند.
خاتمی می گوید به خاطر ایران. این سخن را سحابی و م.م های می گفتند. بعد حکومت برای این مشارکت،دستگیر شان می کرد براندازان هم سرزنشان می کردند.اصلاح طلبان هم بعد از انتخابات بی خیالشان می شدند.
اما اصلاح طلبان در مشارکت سود مادی و مقامی می برند، پس در بهترین حالت خاتمی باید بگوید به خاطر خودمان و بعد ایران.
به نظر می رسد قبل از دعوت برای شرکت در انتخابات، اصلاح طلبان به برنامه ای راضی کننده برای مخاطبان نیاز دارند. برنامه عملی که رانت و فساد را بزند وهم لیستی که جامعه مدنی را ببیند. اگر چنین نشود شرکت در انتخابات چه نتیجه ای دارد؟


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.