بایگانی گزارش و گفتگو از: پیام عابدی

سه‌شنبه 30th ژوئن 2020 در حوزه :
برخی نهادها دور سهمیه سوخت مرزنشینان چنبره زده‌اند

تعاونی‌های مرزنشین به تعاونی‌‌های فقرنشین تبدیل شده‌اند

 

دوشنبه 22nd ژوئن 2020 در حوزه :
بخش خدمات زیر و رو شده است

به‌جا ماندن لشگر بیکاران با ورشکستگی استارتاپ‌ها

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.