جمعه 2nd اکتبر 2020 , ساعت: 09:10کد مطلب : 118522 نسخه قابل چاپ

آخرین نظر سنجی های انتخاب آمریکا چه میگوید

آخرین نتایج نظرسنجی های انتخابات آمریکا پیشتازی رو به پیشرفت جو بایدن نامزد دموکرات در برابر ترامپ را نشان میدهد. نتایج مدل های پیش بینی نشریه اکونومیست نشان میدهد که بایدن با احتمال ۸۹درصد پیروز انتخابات آمریکا در مقابل ترامپ با شانس ۱۰درصدی برای پیروزی قرار دارد. مدلهای برآورد شده توسط پایگاه ۵۳۸ نیز نشان میدهد که شانس پیروزی بایدن با افزایش ۴درصدی طی هفته ی اخیر به ۸۰ درصد در مقابل ۲۰درصد ترامپ رسیده است.

هرچند همچنان نسبت به تحقق این پیش بینی ها و همچنین فرصتی که ممکن است به دلیل شمارش آرای پستی در اختیار ترامپ قرار دهد و خود را پیروز انتخابات معرفی کند و یا پیروز نهایی انتخابات تا دو سه ماه بعد از روز انتخابات نامشخص قرار دهد نیز مورد تاکید بسیاری از کارشناسان انتخابات آمریکا است که شانس پیروزی ترامپ را در این صورت بسیار افزایش میدهد.

نشریه اکونومیست و پایگاه ۵۳۸ با استفاده از اطلاعات منتشره از اصلی ترین و معتبرترین نظرسنجی های مختلف آمریکا چه در سطح ایالتی و چه در سطح ملی، به صورت روزانه آنها را تحلیل و با مدل سازی های آماری و شبیه سازی های آماری به پیش بینی روزانه انتخابات آمریکا می پردازد.

مدل برآورد شده توسط اکونومیست نشان میدهد که بایدن در بدترین سناریو ۲۲۱ رای الکترال و در بهترین حالت ۴۲۱ رای الکترال کسب خواهد کرد و با ۸۹ درصد احتمال پیروز انتخابات خواهد بود. در حالی که ترامپ با ده درصد شانس پیروزی در بدترین سناریو ۱۱۷ و بهترین شرایط ۳۱۷ رای college کالج های انتخاباتی را بدست خواهد آورد.

مدل اکونومیست همچنین پیش بینی میکند که بایدن به احتمال ۹۸ درصد رای عمومی بیشتری نسبت ترامپ با شانس ۲ درصدی کسب خواهد کرد. این مدلهای نشان میدهد که اگر امروز انتخابات برگزار شود احتمال ۹۸درصد بایدن بیش از ۵۴.۳درصد از کل آرا در مقابل ترامپ با ۴۵.۷درصد کل آرا را بدست خواهد آورد. هرچند مجموع آرا عمومی پیروزی در انتخابات را تضمن نمیکند. و اصل آرای کالج الکترال است. برای پیروزی در انتخابات لازم است یک نامزد بیش از ۲۷۰ کالج الکترال( نیمی از ۵۳۸ رای) را کسب کند. به این حساب میانه ی آرا بایدن در مدل سازی مختلف ۳۲۱ رای و میانه ی رای ترامپ ۲۱۷ است که نشان دهنده پیش بینی پیروزی بایدن در انتخابات پیش رواست.

مدل های پایگاه معتبر ۵۳۸ نیز نشان میدهد که بایدن با ۸۰درصد شانس پیروزی آرای الکترال بین ۲۷۰ تا ۴۷۰ در مقابل ترامپ با ۱۶۰ تا ۳۶۰ رای الکترال کسب خواهد کرد. شانس بدست آوردن پیروزی برای بایدن در این مدل ۸۰درصد و پیروزی برای ترامپ ۲۰درصد پیش بینی میشود.

پایگاه ۵۳۸ معتقد است که ۹۰ درصد بایدن آرای عمومی بیشتری نسبت به ترامپ کسب خواهد کرد و ترامپ صرفا ده درصد امکان دارد که هم آرا عمومی بیشتر و هم رای الکترال بیشتر را همزمان کسب کند.

پایگاه ۵۳۸ همچنین پیش بینی میکند که دموکرات ها علاوه بر ریاست جمهوری به احتمال ۶۳درصد، اکثریت سنا را نیز بدست خواهند آورد و احتمال ۵۱ صندلی تا ۵۴ صندلی در سنا بدست بیاروند.


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.