ویدئو
برگزیده

️سرباز عابد اکبری: از هیچ نهاد نظارتی مجلس با من تماس گرفته نشده است

در این روزها از طرف مجلس، اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و سایرین هیچ تماسی با عابد اکبری گرفته نشده است: از مجلس کسی با من تماس نگرفت، اما نیروی انتظامی لحظه به لحظه همراه کارهای من است. شاید بعد از دادگاه از مجلس هم با من تماس بگیرند. این چند روز، صبح و بعدازظهر، درگیر کارهای این پرونده هستم و به همین دلیل نتوانسته‌ام سر شیفت حاضر بشوم، اما به محض تمام شدن این ماجراها مجدداً سر خدمت حاضر می‌شوم.

سه متفکر ایرانی ،داریوش شایگان ،محمود دولت‌آبادی،محمدعلی موحد

در و مادرش از یک طایفه نبودند. مادر گرجی بود و پدر تُرک. پدر شیعه بود و مادر از اهل سنت. شایگان به تحصیل که پرداخت هم با فرهنگ‌های مختلفی مراوده داشت. این زمینه‌های پرورش، سال‌ها بعد اندیشه‌اش را هم متأثر کرد. به نحوی معنویت‌گرایی گرایش یافت. با علامه طباطبایی و رفیعی قزوینی و الهی قمشه‌ای مرتبط بود اما از فلسفه هند هم سخن می‌گفت. آشنایی با نحله‌های مختلف فکری، گویی مدارا با اندیشه‌های دگر را هم برایش به ارمغان آورده بود. در مقابل تندترین نقدها هم سکوت می‌کرد و جنجالی نمی‌آفرید.

بازداشت حدود ۲۰۰۰ نفر در روز نخست اعتراضات در روسیه

پلیس روسیه بیش از دو هزار نفر را در جریان اعتراض‌های گسترده هواداران الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت بازداشت کرده است.

در حالی که در خبرهای اولیه به نقل از رویترز خبرها حکایت از بازداشت ۳۵۰ نفر داشت اما اکنون گفته می شود پلیس روسیه حدود ۲۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.