ویدئو
برگزیده

نصرالله لشنی فعال ملی مذهبی به زندان بازگشت

این فعال سیاسی که در دوران مرخصی به سر می برد به زندان بازگشته است.

قرآن؛ کلام الهی یا سخن پیامبر؟

چگونه گفته می‌شود این امور با تئوری رؤیای رسولانه قرآن بهتر تفسیر می‌شود، حال آن‌که با نادیده گرفتن آیاتی صریح در اصالت و الهی بودن کلام وحی، بزرگترین سرمایه مسلمانان مورد شک و تردید قرار می‌گیرد؟ امانت و صداقت پیامبر زبانزد معاصرانش بوده است، چگونه ممکن است مؤمن به اخلاق عظیم پیامبر (قلم ۴) بود و مقام او را در عالی‌ترین منزلت قرار داد، با این‌حال سخن صریح او در انتساب آنچه ابلاغ کرده به آفریدگاررا مورد عنایت قرار نداد؟

روحانی محصول انتخابات رفراندوم گونه است

به نظر من طی ۲۳ سال گذشته ما چندین انتخابات رفراندوم گونه داشته‌ایم. شعار این انتخابات بیشتر متوجه راست افراطی بوده است. بنبستی هم در کار نیست. چون فیلترهای شورای نگهبان و تنفیذ رهبری همراه این انتخابات بوده است.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.