ویدئو
برگزیده
دبیر کل حزب موتلفه

سیدحسن خمینی زرنگ است و کاندیدای اصلاح طلبان در ۱۴۰۰ نمی‌شود

سید حسن خمینی هرگز نامزد جریان شکست خورده‌ای نظیر اصلاحات نخواهد شد، زیرا شاهد بودیم که در انتخابات مجلس یازدهم هم چهره شاخص آنها یعنی مجید انصاری فقط ۶۹ هزار رای به دست آورد؛ سید حسن خمینی فردی زرنگ است و هرگز به این وادی ورود نخواهد کرد

فیروزه صابر

مقاومت صبورانه!

هرچند از همنشینی پدر بس بهره برد، اما گویی از ابتدا حیات فردی و اجتماعی خود را بر پایه انتخاب آگاهانه و مستقل با رای خویش بنا نهاد و شخصیت خود را در این بستر صیقل داد. با انتخاب های جسورانه خود بود که عنصر مقاومت را در درون خویش عمق بخشید و با عمل جسورانه خود بود که به دیگران جرات و جسارت ورود به میدان را می داد. جسارت با همه مفهوم خود، بی باک در ابراز عقیده، بی پروا در عمل، صراحت در بیان همراه با مسئولیت پذیری، ثبات در قدم، حضور در زمان و ایمنی در وجود خویش.

ابوالفضل قدیانی

سالگرد آبان خونین ۹۸

جامعهٔ ایران به خاطر فجایعی که در عرصه‌های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی رخ داده است و فجایع در حال وقوع به شدت مستعد جنبش و قیام است هر زمان که فرصت و موقعیت مناسبی فراهم شود جنبش تغییر و تحول خواهی ملی به راه خواهد افتاد و شهرها و خیابان ها و میادین و...را تسخیر خواهد کرد و البته این حق مسلم ملت است چون کشور از آن ملت است . این حق ملت است که نظام نامشروع مستبد را با جنبش خود کنار بگذارد و نظام دلخواه خود را مستقر نماید. و می توان گفت که تقریباً سرنوشت محتوم تمام حکومت های استبدادی است که توسط جنبش‌های اعتراضی مردم کنار گذاشته شوند از جمله نظام استبدادی جمهوری اسلامی در ایران چون این نظام اصلاح ناپذیر است و هرگز تن به اصلاح نخواهد داد و تمام راه های اصلاحی را مسدود و کشور را با بن‌بست روبرو کرده است

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.