ویدئو
برگزیده

نمایش زیبا و هیجان انگیز همدلی

می توان راه ورود عفریت یأس و نومیدی به درون خویش رابست. چگونه ؟ با پیداکردن منفذی برای دسترسی به فضای نسبتا آزاد وامن وپاک وانسانی، فضایی مناسب برای گفت وگو و فعالیت جمعی باهدف کنترل آسیب ها وترمیم ضایعات انسانی وزیست محیطی، آنقدرهاهم دشوار و دورازدسترس نیست. کافی است به تجربه ای بنگریم که هم اکنون برمحور امر عمومی و خطیر کمک به آسیب دیدگان زلزله دربرابر همگان درحال اجراست،

وارسته از بند: خاطرات هم‌بندیان شهید هدی صابر از بند ۳۵۰ اوین

کتاب خاطرات هم‌بندیان شهید هدی صابر از بند 350 اوین با عنوان «وارسته از بند» منتشر شد. این کتاب که حاوی خاطرات سیزده تن از هم‌بندیان شهید هدی صابر است، تصویری از نزدیک از آخرین زندان این روشنفکر و فعال اجتماعی فقید به دست می‌دهد. در این کتاب همچنین دست‌نوشته‌های زندان هدی صابر در روزهای منتهی به شهادت نیز گنجانده شده است.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.