ویدئو
برگزیده

بورسیه های جنجالی در صف ورود به هیات علمی دانشگاه‌ها

وزیر گفت: «دو مورد از این بورسیه‌ها بر این باورند که باید در همان دانشگاهی که می‌خواهند عضو هیأت علمی شوند، دانشگاه هم گفته من دیگر نیاز به هیأت علمی در این رشته ندارم ولی اینها اصرار دارند که به همان دانشگاه بروند. آنها به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردند.»

داوود هرمیداس باوند:

اگر به دیوان می‌رفتیم سهم‌مان از ۲۰درصد هم بیشتر می‌شد

از اول هم موضع‌گیری‌های ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روس‌ها که می‌گفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه 180 درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیم‌بندی سهم ما 12درصد شد. با این حال ما روی 20درصد پافشاری می‌کردیم اما گویا به 15درصد کاهش خواهد یافت.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.