خبر
ویدئو
برگزیده

پرسش هایی  از  بیانیه ” به سیاست خارجی مغایر با منافع ملی معترضیم”

تهیه کنندگان بیانیه چنین ادعایی را بدون هیچگونه منبع ومدرکی بیان می کنند.در آن زمان رژیم اسد نیازی به نیروی کمکی نداشت و خودش از عهده این برخوردها بر می آمد و این کار را کرد. این رژیم سالها پیش نشان داده بود که در سرکوب کم نمی آورد.

نقدی بر بیانیه نه ملی مذهبی

ایران مقصر اصلی بحران سوریه نیست

در هر حال مقصر اصلی شرایط کنونی سوریه در وهله اول بشار اسد و گروه های اپوزیسیون سوریه و در مرحله بعد دولتهای خارجی و از جمله ایران هستند، احاله کل مسئولیت به ایران نه تنها عاری از حقیقت است بلکه سبب تسهیل کار ترامپ، بن سلمان و نتانیاهو برای تحریم ایران و خدای نکرده حمله نظامی به کشور خواهد شد.

اسرائیل در اوج یا حضیض؟

با این وضع، چنانچه اسرئیل بخواهد در همین مسیرِ تأسیس نظام آپارتاید رسمی در برابر فلسطینی ها حرکت کند؛ به نظرم هیچکدام از یهودیان انسان دوست، ادامۀ زندگی در اسرائیل را تاب نیاورند و در حرکتی دسته جمعی از آنجا مهاجرت کنند. در آن صورت اسرائیل به خلاف ادعاهای پر طمطراق خود به عنوان کشوری دمکراتیک، عملاً به صورت لانه ای برای نیروهای افراطی و زیاده خواه با دولتی متشکل از مشتی گانگستر در می آید؛ گانگسترهایی همچون خانم شیکید و نفتالی بنت و بسیاری از رهبران لیکود و بیتینو و غیره!

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.