خبر
ویدئو
برگزیده
واکنش دختر میر حسین موسوی به پیام نتانیاهو:

جنبش سبز با بیگانگان، خشونت ورزان و ربایندگان ثروت ملی نسبتی ندارد

اصولا جنبش سبز نسبتي با بيگانه ندارد چنانكه با خشونت ورزان نسبت ندارد، چنانكه با ربايندگان و تاراج برندگان ثروت ملي نيز نسبتي ندارد.

درس‌هایی از انتخابات خرداد ۸۰

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت مقوله انکارگری و وارونه نشان‌دادن واقعیات است که یک مورد آشکار آن ارزیابی آرای مردم است. برای نمونه، این نگرش آرای مردم معترض در روز ۲۵ خرداد ۸۸ را چند هزار نفر، در روز ۱۳ آبان ۱۳۸۸ چندصد نفر و در روز قدس ۸۸ چند ده نفر ارزیابی کرد. طبیعی است وقتی بدین‌گونه وقایع انکارگری و وارونه‌سازی شود خود این ارزیاب‌ها در وادی جهل خود می‌افتند، گفته‌های خود را عمیقاٌ باور می‌کنند و دیگران را نیز بدین وادی می‌کشانند. آن‌گاه با عاشورای ۸۸ و با مردمی مواجه می‌شوند که نه کسی آن‌ها را دعوت کرده بود و نه کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد.

کلیشه «اسلام، دین خشونت» نیازمند بازبینی از منظری جامعه‌شناختی است

دین، عامل خشونت یا راه رهایی از آن؟

میان انگیزه‌های دینی خشونت و مشروعیت‌بخشی مذهبی باید به آن تفاوت قائل شویم. در ظهور این خشونت‌ها، آموزه‌های دینی مؤثر بوده‌اند یا توسل‌جستن به دین برای مشروعیت‌بخشی بدان. یا به تعبیر ژرژ کورم، ما با بازگشت امر دینی روبه‌رو هستیم یا با توسل‌جستن به امر دینی؟ از نظر من، کارکرد دین هم مشروعیت‌بخشی به خشونت و هم مشروعیت‌زدایی از آن بوده است،

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.