ویدئو
برگزیده
حسین رفیعی

صد برابر هم نفت بفروشیم، پولشویی مانع رشد اقتصاد می شود

فارغ از اینکه تحریم باشیم یا نباشیم، من تصور نمی کنم بدون الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی اگر فرضا صد برابر امروز هم نفت بفروشیم اتفاق خاصی در اقتصاد ایران بیفتد چون واقعا کسانی که تجمیع دارایی شان از مسیرهای نامولد بوده ترجیح می دهند از همان مسیرها ادامه بدهند و سهمی هم برای انگشت شمار کسانی که بخواهند مولد باشند باقی نمی گذارند!

انتشار دفتر «جنبش جنگل» از مجموعه «هشت فراز، هزار نیاز»

این فراز شامل 6 نشست است (نشست‌های بیست و ششم تا سی‌ویکم) و در حد فاصل شهریور تا مهر 1386 ارائه شده است. پیشاز این فراز، فرازهای جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه ارائه شده بودند. هدی صابر در تمایز این فراز با فرازهای قبلی اظهار داشته است:

درباره پروین بختیارنژاد

زندگی به مثابه سعی

در این ماراتن زندگی پروین بختیارنژاد بالاخره بر زمین افتاد. آن جوان ایده‌آلیست تغییرات زیادی کرد. اگرچه به واقعیت تن نداد و سعی کرد اَشکال دیگری از دور زدنِ امر واقع و درافتادن با آن را برای ما به مثابه الگو بر جای گذارد، اما قدرت دست از سر مجازات و تنبیه بر نداشت. ولی حُسنش این بود که ما در این ماراتن و در برابر این هفت‌خوان، پوست کلفت شده‌ایم. این هویتی که شکل گرفته و میراثی که برای ما به جای می‌ماند یک چیز مسجل است: هویت امری دیروزی، خاطره و یا حسرتی دیروزی نیست، بلکه هویت و طرح‌اندازی دیگری است. برای ساخت و سا هویت جدید، ما به یک جنگ بزرگ و درافتادنِ مدام با امر واقع محتاج‌ایم و در نتیجه، خوشحال‌ایم از اینکه به وسوسه شریعتی باشد یا صمد، خروج کرده‌ایم.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.