خبر
ویدئو
برگزیده
بیانیه تند بانک مرکزی خطاب به عسگراولادی:

این آقایان در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند

بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشت: در خصوص اظهارات مطرح شده توسط این صادرکننده و به منظور روشنگری افکار عمومی باید یادآور شد : وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارایه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال 1397 بالغ بر 16.6 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ در حالیکه بخش عمده ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از 10 میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تامین شده است.

ظریف: اسرائیل به دنبال جنگ است و خطر جنگ جدی است

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ، اسرائیل را متهم کرد که به دنبال جنگ است و هشدار داد که رفتارهای آمریکا در منطقه، خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد.

بیهوده نجنگید، حسینیه های ارشاد تکثیر شده اند

امروز خواندن نماز بر پیکر پوران شریعت رضوی در خیابان هم نمادین بود. یعنی اگر درب حسینیه ارشاد را هم به روی صاحبان اصلی اش ببندند باز هم خیابان هست. هر جا که مردم باشند هر جا که عرصه عمومی باشد حسینیه ارشاد آنجاست. این بستن حسینیه به روی صاحبانش مردم و نمازخواندن در خیابان خود نمادی از تقابل سخت جامعه مدنی که حق حیات خود را در ساحت عرصه عمومی مطالبه می کند و هسته سخت محافظه کاران حاکم بر قدرت است که عرصه عمومی را می خواهد ببلعد.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.