گزارش و گفتگو تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل وزارت آموزش و پروش

حق معیشت و امنیت شغلی به راحتی نقض می‌شود

پای درد دل‌های کارگران پیمانکاری پارس جنوبی

تبعیض در همه چیز؛ از غذا تا سرویس بهداشتی

وضعیت کارگران مناطق آزاد چگونه است؟

بی‌دفاع در مقابلِ اخراج!

تداوم زباله گردی کودکان در پایتخت

آیا کرونا بیماری بچه پولدارهاست؟!

مریم فومنی و منصوره شجاعی

ناموس!

گزارشی از یکی از سالن‌های تطهیر در کشور

“غسالی” سینه به سینه‌ی کرونا


ویدئو
برگزیده

چرخش از «اسلام سیاسی» به «پسا اسلام‌ گرایی سیاسی»

در عین حال، علی‌رغم فساد فکری و سیاسی رایج در جهان عربی، این «دورهء نوزائی»، مجموعاً و از همان اوان پیدایی، پرسش‌های سترگ و بی‌سابقه‌‌ای را مطرح ساخت؛ پرسش‌هایی که غالباً هم‌سو با ماهیت ساختارهای فکری و سیاسی و اجتماعی رایج نبودند. یعنی واقعیت چنین بود که، از یکسو، جهان عربی به تازگی از هلاکت و نابودی اغماگونه‌ء عمیق سده‌های متمادی انحطاط خویش بیرون می آمد و، از دیگر سو، نخبگان آن به شکلی ناگهانی به طرح پرسش‌هایی ‌پرداخته بودند که هم‌سو با واقعیت‌های جهان عربی نبود.

تقی رحمانی

بضاعت تمدنی یعنی چه؟

تلاش این مقاله و مقاله بعدی(فلسفه ئ ایدولوژی وارداتی در برابر تجربه)این است که نشان دهد بضاعت مادی و عینی تمدن نیمه جان ما امکان خلق نظریه راهبردی و دستگاه سازی فکری و سیاسی و غیره را نمی دهد. این کم بضاعتی هم به گردن کسی نیست اما شناخت این وضعیت وظیفه همه ما است تا از آن خارج شویم. با تحلیل ذهنی و اراده ذهنی کم بضاعتی مادی جامعه ما رفع نمی شود .

سعید مدنی

ملی‌مذهبی؛ هویت یا نهاد (۲)

هانا آرنت معتقد است در ایدئولوژیهای غربی، سه ویژگی توتالیتر وجود دارد:
١. داعیه تبیین جهان دارند و نه تنها به تبیین آنچه در حال حاضر وجود دارد گرایش دارند، به تبیین آنچه بر جهان گذشته و خواهد گذشت نیز میپردازند.
۲. تفکر ایدئولوژیک خود را از هرگونه تجربه‌ای مستقل میداند؛ زیرا لازم نمیبیند که از هر پدیده تازهای چیزی بیاموزد.
٣. از آنجا که ایدئولوژیها توانایی دگرگونی واقعیت را ندارند، میکوشند تا اندیشه را با روشهای برهانی از قید تجربه آزاد سازند. تفکر ایدئولوژیک، واقعیات را در یک نظام منطقی و ذهنی سامان میدهد و برای نیل به این مقصود، همه چیز را از یک قضیه اصلی بدیهی و مسلم آغاز میکند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.