ویدئو
برگزیده

خودسرها و تقویت استراتژی ترامپ

متاسفانه ترورهای اروپا هم که پس از یک وقفه طولانی از 1997 تا 2015 ، مجددا شروع شده است (حالا هرکس که عامل آن باشد) به این منظور است که، اولا) از نزدیکی ایران به اروپا در مقابل امریکا و ثانیا) از جدایی بیشتر اروپا از امریکا، جلوگیری کند. جبهه دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی را تقویت کند تا چالش نظامی–امنیتی ما را با غرب (به رهبری امریکا) فعال نگه دارد و از توسعه ی علمی، اقتصادی، فرهنگی ما جلوگیری کند.

ماشالله شمس الواعظین خود را به اوین معرفی می کند

به رغم هماهنگیهای به عمل آمده با مقامات قضایی مبنی بر عدم مراجعه ماشاالله شمس الواعظین رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به دادسرای اوین، صبح روز شنبه مورخ 31 فروردین 3 تن از ماموران دادسرای اوین با مراجعه به منزل شمس الواعظین و با دردست داشتن حکم جلب قصد بازرسی منزل را داشتند

بحران ونزوئلا از دو منظر

دکتر نور بخش به دلیل عشق بسیارشان به دموکراسی و تکیه بر مطالعات دانشگاهیاشان بیشتر بر نظر و کتاب تکیه می‌کنند. همین جا اشاره کنم که این نظر مورد قبول بیشتر روشنفکران است. به ویژه در کشورهایی که اسیر استبداد هستند. جسارت می‌خواهد خارج از این چهارچوبه‌ای که غرب تبلیغ می‌کند اندیشیدن و سخن از واقعیت قدرت گفتن.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.