پنج‌شنبه 10th ژانویه 2013 , ساعت: 12:01کد مطلب : 33889 نسخه قابل چاپ

محکومیت حسین کروبی به خاطر «مصاحبه درباره کهریزک»

 محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی اعلام کرد که از سوی دادگاه انقلاب به دلیل «مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی» در مورد مسائل مربوط به بازداشتگاه کهریزک، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته محمدحسین کروبی این حکم به ﻣﺪت پنج ﺳﺎل تعلیق شده است.

ﺳﺤﺎم نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی  روز چهارشنبه ۲۰ دی در گزارشی به نقل از صفحه فیسبوک حسین کروبی همچنین نوشته وی از اﺗﮭﺎم «ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل به ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اوﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﮭﺎدت دروغ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز»، ﺗﺒﺮئه ﺷﺪه اﺳﺖ.

حسین کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «ﺑﻌﺪ از ﻋﺰل ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب راﮐﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ھﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه به ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد که ﺑﻌﺪ از جلسه دادرﺳﯽ و ﻣﺤﺎﮐمه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ از یک اتهام تبرئه شده و به اتهام مصاحبه در مورد کهریزیک به شش ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی محکوم شدم وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎبقه ﮐﯿﻔﺮی به ﻣﺪت پنج ﺳﺎل ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ.»

مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز در ١٨ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٨٨ در ﻧﺎﻣه‌ای به اکبر ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از او ﺧﻮاﺳته ﺑﻮد که در ﻣﻮرد «ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ»به ﺑﺎزداﺷﺖ‌ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ و زﻧﺪان‌ھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد.


  1. صدا

    پدر و پسر شجاع و وطن پرست هستند. ماشالله

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.