بایگانی نویسنده : کمال اطهاری

یکشنبه ۱۳ام مرداد ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

شهرداری باید عامل و بازیگر اصلی ساخت مسکن کم‌درآمدها باشد

 

چهارشنبه ۱۰ام خرداد ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
شريعتي در روزگار ما در گفت‌وگو با كمال اطهاري

روشنفکر مدرن ارگانیک انقلابی

 

دوشنبه ۳۰ام بهمن ۱۳۹۱ در حوزه : | نویسنده :
۲۰ تا ۲۵ میلیون تهیدست شهری داریم!

نه حاکمیت و نه اپوزیسیون برنامه‌ای برای تهیدستان ندارند

 

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۱ در حوزه : | نویسنده :

دریغا اگر عرفان در کار بود

 

چهارشنبه ۲ام فروردین ۱۳۹۱ در حوزه : , | نویسنده :

چپ در صحنه

 

چهارشنبه ۱۰ام اسفند ۱۳۹۰ در حوزه : | نویسنده :
در گفتگو با سارا سماواتی

دولت قادر به تامین رشد اقتصادی نیست

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.