بایگانی نویسنده : مهدی نخل احمدی

دوشنبه ۱۶ام مرداد ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

داستان تکراری و عشق اهل سنت به ایران

 

پنج شنبه ۲۲ام تیر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

نابرابری در توزیع نظام آموزشی ایران

 

سه شنبه ۶ام تیر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

مفهوم پوچ اندیشان در جامعه تک صدایی و تکثر گرا

 

شنبه ۱۳ام خرداد ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

تقویت جامعه مدنی شرط تحقق حقوق اقلیتها در ایران

 

جمعه ۲۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

جغرافیای فراموش شده

 

جمعه ۱۵ام اردیبهشت ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

آنچه اهل سنت نوشتند و آنچه مسئولین پاسخ ندادند

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.