بایگانی نویسنده : محسن نامجو

دوشنبه ۲۰ام اسفند ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :
محسن نامجو در واکنش به انتشار تصاویر میرحسین موسوی:

آن آقا به خاطر ما در زندان است

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.