بایگانی نویسنده : قرهاد-شقتی

جمعه 16th اکتبر 2020 در حوزه : | نویسنده :

قرآن، انحصارگرا یا کثرت‌گرا؟

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.