بایگانی نویسنده : قدیر نصری

پنج شنبه ۲ام شهریور ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
داعش و رجوع به مخازن فکری خشونت

چهار کتابی که مرجع اندیشه های تکفیر هستند

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.