بایگانی نویسنده : عبدالحی زلوم

پنج‌شنبه 28th نوامبر 2019 در حوزه : | نویسنده :
عبدالحی زلوم

سرنگونی رژیم نیاز به یک نظام جایگزین دارد

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.