بایگانی نویسنده : سیدعلی اصغر غروی

پنج شنبه ۳ام آبان ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

قولِ ثابتِ دکتر یزدی بر سنت الهی

 

جمعه ۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

جایگاه مدیحه سرایی و مرثیه خوانی در کتاب و سنت

 

جمعه ۱۳ام آذر ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

قصاص و برابری دیه در قرآن

 

دوشنبه ۱۲ام آبان ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :

بازخوانی قیامِ وارثِ هابیل

 

جمعه ۱۴ام شهریور ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :

کدامین دست را باید برید؟

 

سه شنبه ۲۴ام تیر ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :
به سوی مطلع فجر

قدر انسان و شبهای قدر

 

چهارشنبه ۱۱ام تیر ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :

گونه‌های برافروخته از شرم

 

شنبه ۳۱ام خرداد ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :

نگاهی بر فیلم «چ»

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.