بایگانی نویسنده : دکتر محمدرضا افخمی

جمعه 14th آگوست 2020 در حوزه : | نویسنده :
دکتر محمدرضا افخمی

کار حزبی جرم است کار مدنی هم جرم؟

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.