بایگانی نویسنده : حسن پویا

شنبه ۳ام بهمن ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره های سباء، فاطر و یس

روش یاد آوری و حفظ دستاوردهای انسانی

 

یکشنبه ۲۴ام آبان ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره های عنکبوت ، روم ، لقمان و سجده

به سوی اراده گرائی تاریخی(۲)

 

پنج شنبه ۲۱ام آبان ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره های عنکبوت ، روم ، لقمان و سجده

به سوی اراده گرائی تاریخی(۱)

 

چهارشنبه ۱۴ام مرداد ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :
بررسی کلان سوره های حجر تا قصص

تبار شناسی ” ساختار گرایی” و ” اراده گرائی”

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.