بایگانی نویسنده : حسن پویا

جمعه ۱۳ام اردیبهشت ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

بسوی صلح، ضرورت پاکسازی درونی

 

جمعه ۱۲ام بهمن ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره محمد

آمادگی برای شرایط جنگی و حفظ موجودیت

 

دوشنبه ۱۸ام تیر ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :
در آمدی بر سوره های محمد، فتح و حجرات

آمادگی برای شرایط جنگ، صلح و روش اصلاح

 

پنج شنبه ۵ام بهمن ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

  سرانجام مجادله و جدائی گفتمانها

 

جمعه ۱۹ام آبان ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره جاثیه

ابعاد نگرش انسانها به جهان و شکل گیرى گفتمان هاى متفاوت

 

سه شنبه ۲۵ام مهر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره دخان

اوج گیری روند مجادله و نتیجه آن

 

سه شنبه ۳ام اسفند ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره زخرف

تبارشناسی زیاده روی و نقش آن در بروز مجادله

 

چهارشنبه ۳ام آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره شوری

نحوه تعامل با مجادلات در دوران توسعه برای رشد و اعتلای زندگی

 

دوشنبه ۵ام مهر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره فصلت

روش برخورداصلاحی درجدالها

 

پنج شنبه ۳۱ام تیر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
برداشتی از سوره مومن

مبانی بروز مجادله و روش برخورد اصلاحی

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.