بایگانی نویسنده : جواد رحیم‌پور

یکشنبه ۵ام شهریور ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

بحران مدیریت شهری در تهران

 

پنج شنبه ۱۴ام اردیبهشت ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

شوراها و ناکامی در ایجاد عدالت فضایی

 

پنج شنبه ۲۱ام بهمن ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

مدیریت موقعیت، چشم اندازفرو ریخته شهر

 

جمعه ۲۱ام خرداد ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

هدی مشق استراتژی و هویت می‌گفت

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.