بایگانی نویسنده : بهروز مرادی

یکشنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

تعدد زوجات در قرآن از منظری تأویل‌‍‌گرایانه

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.