بایگانی نویسنده : آرمان ذاکری

سه شنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

سخنران متفاوت در میان تشکلهای رانت دار

 

شنبه ۲۶ام اسفند ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

دولت پنهان قوی و اصلاح طلبان مستضعف: شوخی ملی با شفافیت

 

سه شنبه ۱۲ام دی ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

دیالکتیک خشم و هراس: در فقدان ایده و اراده تغییر در سیاست رسمی ایران

 

شنبه ۱۸ام آذر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
بحثی پیرامون شرایط امکان پروژه «اصلاحات در اصلاحات» سعید حجاریان

اصلاحات علیه اصلاحات 

 

چهارشنبه ۱ام آذر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

در نسبت علیرضا رجایی و علی شریعتی

 

شنبه ۶ام آبان ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

دانشگاه تنهاست…

 

یکشنبه ۳۰ام مهر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

فرجام تلخ رابطه اصلاح طلبان و دولت روحانی

 

دوشنبه ۱۰ام مهر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
در ضرورت دفاع همگانی از عدالتخواهی طیفهای مختلف 

جابه جایی مرزهای فکری-سیاسی در جغرافیای سیاسی کشور 

 

یکشنبه ۲ام مهر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

نقد «نئولیبرالیسم مسلح»

 

دوشنبه ۲۳ام مرداد ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

معرفی وزیر علوم فرصتی برای احیای روحانی

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.