بایگانی نویسنده : آرمان ذاکری

سه شنبه ۲۷ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

برای ۵۷٫۴ درصد از مردم که هنوز کمک نکرده‌اند

 

شنبه ۲۷ام بهمن ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :
برای خاطره پوران شریعت‌رضوی

مستقلِ سرسخت؛ راوی محذوف

 

چهارشنبه ۲۶ام دی ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

در نسبت ساده زیستی و روحیه سرمایه داری

 

سه شنبه ۲۴ام مهر ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :
درنگی بر راه-یابی دشوار جامعه ایران در گذار از اصلاح‌طلب، اصولگرا و برانداز

امید کجاست؟

 

سه شنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

سخنران متفاوت در میان تشکلهای رانت دار

 

شنبه ۲۶ام اسفند ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

دولت پنهان قوی و اصلاح طلبان مستضعف: شوخی ملی با شفافیت

 

سه شنبه ۱۲ام دی ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

دیالکتیک خشم و هراس: در فقدان ایده و اراده تغییر در سیاست رسمی ایران

 

شنبه ۱۸ام آذر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :
بحثی پیرامون شرایط امکان پروژه «اصلاحات در اصلاحات» سعید حجاریان

اصلاحات علیه اصلاحات 

 

چهارشنبه ۱ام آذر ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

در نسبت علیرضا رجایی و علی شریعتی

 

شنبه ۶ام آبان ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

دانشگاه تنهاست…

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.