پنج شنبه ۲۷ام مهر ۱۳۹۱ , ساعت: ۰۱:۰۷کد مطلب : 25787 نسخه قابل چاپ

گلزار خاوران

در چهارده کیلومتری شرق میدان خراسان، چهاردیواری متروک و مخروبه ای با دو نام قراردارد که یادآور فاجعه ای بس دردناک و فراموش نشدنی است. نام مردمی این تکه پاره، گلزار خاوران است و نامی که رجاله های رژیم در اسناد خود به ثبت رسانده اند کفرآباد میباشد. این قطعه زمین با وجود اینکه هیچ گیاهی در آن حق روئیدن ندارد، آبادتر، سرسبزتر و زنده تراز هر زمینی است که گورستانش نام نهند.

این پاره  وجود همواره زائرانی از راه رسیده دارد، مادران و پدران پیر و خمیده، دست در دست نوادگانشان در گوشه و کنار این چهار دیواری در آمد و شد هستند. آنان پنداری در این فضای خشک و تفتیده بدنبال نام و نشانی آشنا و رمزگونه ای میگردند. زیرا هرازگاهی مشتی از خاک را بدست میگیرند و میبویند تا شاید شمیم عطرآگین فرزندان خود را در آن بیابند و اگر چنین حسی سراغشان آمد آن نقطه را گور خیالی آنها فرض کنند و به مخیله شان بسپارند. سوخته دلان این دشت غریب به ستم دریافته اند که نباید سنگی به یادگار بنا نهند و گلی به یادبود بکارند و یا حتا ضجه ای در اندوه نمایند. زیرا بارها و بارها گلی را که آورده بودند و سنگی را که نام فرزندشان بر روی آن حک شده بود، بهانه‌ای شد در دستان پلید دژخیمان “ام‌القرا” رژیم تا مغول‌وار خاک این چهاردیواری را با خیش نفرت خویش شخم زنند و به توبره کشند. بارها تصویر مادری که در وسوسه بوئیدن جوانش به کندن زمین دست زده است و پدری که در جستجوی یافتن رازهای درون خاک به کاوش پرداخته است و همسری که در حسرت غمگینانه خویش مات گریسته است و نگریستن کودکان حیرت زده به زارگریستن‌های پنهان آنان، بر زمین کبود و ناهموار گورستان نقش بسته است.

صاحبان آشنای این زمین با قرارهای قلبی و عاطفی شان، هر پنجشنبه شب خود را به وعدگاه میدان خراسان میرسانند تا بگونه ای گروهی به میعادگاه خاوران آیند و اگر خفاشان پاسدار در جاده خراسان آنان را وارسی نکنند و گلهایشان را پرپر نگردانند و گلابهای معطرشان را نشکنند این صاحبان عزای ابدی، میتوانند گلها را روی نقشهای ذهنی خاک گورستان بگذارند و گلابها را بر سنگهای مرمرین خیالی خود بپاشند. یکبار مادری نهال سبزی را پنهان از چشمان دژخیمان “مدینه النبی”، در زیر چادر سیاه خود پنهان کرده بود تا در نقطه خیالی گورستان که میپنداشت پیکر به خون خفته دختر جوانش آنجا دفن است، بکارد و با این امید که آن نهال سروی شود و نشانی گردد برای نوادگانش در زیارت فرداها. اما کفتارهای رژیم که همواره در لباسهای شخصی در گورستان پرسه میزنند، تاب نیاوردند و به بولدزرهای کمیته خاوران خبر روئیدن سرو را دادند. در چشم بهمزدنی بولدزرها از راه رسیدند و به بهانه طراوت سرو ناز، زمین گورستان را شخم زدند. در آمیختگی نعره‌های پاسداران و فریاد کودکان و آه وناله مادران و اشگ ریزان پدران، در فضائی گرد و خاک آلود، همه را ازگلزار بیرون ریختند. زهی خیال باطل، حاکمیت پست و پلید غافل از آن است که در قاب خاطرها و یادها و دیدگان کودکان، تصویر هزاران هزار سرو سهی نقش بسته است تا در دادخواهی فردا و برپائی محکمه مردمی شاهد باشند.

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.


حوزه :
  1. بادرود.درمورد.گورستان.خاوران…رجاله.هایرژیم.نام.این.محل.را.کفراباد.به.ثبت.رسانده.اند..دستان.پلید.دژخیمان.دژخیمان.پلید..ام.القرارژیم.اسلام.ناب.محمدی.؟.اگر.خفاشان.پاسدار.درجاده.خراسان.انان.را.وارسی.نکنندوگلهایشان.راپرپر.نکنند…یکبارمادری.نهال.سبزی.راپنهان.از.چشمان.دژخیمان{…}.درزیرچادر.پنهان.کرده.بود.؟..اما.کفتارهای.رژیم.؟؟؟..نعره.های.پاسداران…….حاکمیت.پست.وپلید…….ایا.حسن.روحانی.جرات.دارد.جلوی.این.کثافتکاریها.رابگیرد؟؟هرگز.نه.چون.خودش.ازهمه.چیز.خوب.خبر.دارد…….ایا.این.قصابخانه.نامش.ایران.است.؟..از.فرمایشات.امام.راحل…..روحانیون.هرگز.مقامات.مملکتی.را.اشغال.نخواهند.کرد؟؟؟؟؟

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.