بایگانی برای :خوراک متنی این بخش نفوذ

یکشنبه 8th نوامبر 2015 فضاسازی کیهان علیه معاون وزیر ارتباطات

نفوذی های داخلی از قلم نیفتند!

در این گزارش روزنامه کیهان به فضاسازی علیه نصرالله جهانگرد مدیر شبکه ملی اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات پرداخته است. به نظر می رسد داستان "نفوذ" که بیشتر از هر چیز طراحی پروژه ای برای زمین زدن دولت و خنثی کردن آثار برجام و جلوگیری از یک انتخابات پرشور است در روز های آینده ابعاد گسترده تری به خود بگیرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.