بایگانی برای :خوراک متنی این بخش میکائیل عظیمی

پنج‌شنبه 16th آگوست 2012 در ادامه آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی

میکائیل عظیمی شاگرد شهید هدی صابر از زندان آزاد شد

خاطرنشان می شود میکائیل عظیمی از شاگردان شهید هدی صابر و از نزدیکان نیروهای ملی-مذهبی است. میکائیل عظیمی در خرداد ۱۳۸۲ همراه چند تن از دوستان خود به اتهام تشکیل ان جی او «سپهر اندیشه » بازداشت شد. این بازداشت بعد از دستگیری شهید هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علیجانی در این تاریخ اتفاق افتاد.

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه 18th ژوئن 2012 بعد از اجرای حکم محمد رضایی

میکائیل عظیمی هم به زندان رفت

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.