بایگانی برای :خوراک متنی این بخش موسیقی نواحی ایران

شنبه 4th اکتبر 2014 خاموشی گوهر بی بدیل موسیقی نواحی ایران

خالق قطعه بی‌نظیر “نوایی نوایی” درگذشت

هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی، استاد غلامعلی پورعطایی امروز در بیمارستان امام رضا مشهد درگذشت

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.