بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مهدی امینی‌زاده

شنبه 8th ژوئن 2013 توضیح مهدی امینی زاده در مورد مناظره دیروز

ادعای قالیباف صحیح نیست/ با نیروهای لباس شخصی برخورد نشد

قالیباف در مناظره با هشت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مدعی دیدار با یک عضو دفتر تحکیم وحدت و حمایتش از برگزاری مراسم این تشکل دانشجویی در زمان فرماندهی خود بر نیروی انتظامی شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.