بایگانی برای :خوراک متنی این بخش منصور رادپور

سه‌شنبه 22nd می 2012 عدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های کشور دوباره فاجعه آفرید:

یک زندانی سیاسی در رجایی‌شهر درگذشت

منصور رادپور زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در گذشت و پزشکان در معاینات اولیه علت مرگ وی را سکته مغزی عنوان نمودند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.