بایگانی برای :خوراک متنی این بخش ممنوع الکار

شنبه 24th نوامبر 2012 باران کوثری:

نمیدانم کجا ممنوع الفعالیتم کرده است؛ نامه را نشانم ندادند

وی در ادامه درمورد تصمیمی که به صورت رسمی اعلام نشده چه تصمیمی دارد می گوید: چون هنوز نمی دانم با چه مرجعی رو به رو هستم و حتی نمی دانم این تصمیم به واقع متعلق به وزرات ارشاد است یا از سمت جای دیگر گرفته شده است. نمی دانم باید از کجا به دنبال یافتن پاسخ و دلیل باشم و از آنجا که خیال میکنم در کشور قانون مداری زندگی میکنم در حال حاضر مشغول تماس با کسانی هستم که شاید بتوانند اصل قضیه را برایم روش کنند و اگر بتوانم به مرجع اصلی برسم انگاه حتما از انها برای سوالاتم پاسخ خواهم خواست آن زمان است که نسبت به ممنوعیتی که برای من قائل شده اند از مراجع مرتبط و غیر مرتبط دلیل خواهم خواست. اما حالا ترجیح میدهم به جای انتظار پشت درهایی که بسته اند منتظر بمانم.

سه‌شنبه 16th اکتبر 2012 به جرم فعالیت های اجتماعی

خلبان شهبازی را پیش از موعد بازنشسته کردند

هوشنگ شهبازی به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است: «مسئولان امر با اين بهانه که من پرواز و هواپيماهای ايران را غير ايمن جلوه دادم مرا از پرواز کنار گذاشته و خانه نشين کردند.»

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.