بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مشروعیت

پنج‌شنبه 17th ژانویه 2013 کعبی، عضو مجلس خبرگان اعلام کرد:

رییس‌جمهور «منصوب» رهبری است و مشروعیت نظام مبتی بر ولی فقیه است

یک عضو مجلس خبرگان با اعلام اینکه پیشنهاداتی وجود داشته است که رهبر انقلاب چند نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنند و مردم از بین آنها یکی را گزینش نمایند، عنوان کرد رئیس جمهور منصوب رهبری است و اضافه کرد مشروعیت نظام نیز مبتی بر ولایت فقیه است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.