بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مریم سادات یحیوی

شنبه 8th نوامبر 2014

تماس تلفنی مریم سادات یحیوی از زندان اوین با خانواده

مریم سادات یحیوی در تماسی از زندان، از سلامتی خود خبر داد

دوشنبه 3rd نوامبر 2014

مریم سادات یحیوی بازداشت شد

بنا بر خبرمنتشر شده در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک مریم سادات یحیوی غروب دیروز بازداشت شده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.