بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مرتضی کاظمیان

چهارشنبه 17th فوریه 2016

میزگرد بررسی جنبش سبز در پاریس برگزار می شود!

شماری از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی مقیم اروپا، حبس خانگی و غیرقانونی رهبران آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، رهبران جنبش سبز را در جلسه‌ای با عنوان " با سه مشعل سبز"مورد بررسی قرار خواهند داد.

پنج‌شنبه 24th ژانویه 2013

دیدار و گفت و گوی فعالان سیاسی ایران با هیات های نمایندگی کشورهای اروپایی

در ادامه حضور فعالان جنبش سبز در شهر استراسبورگ فرانسه و سخنرانی در کمیسیون سیاسی و دموکراسی مجمع پارلمانی شورای اروپا، دیدارها و گفتگوها با هیأتهای نمایندگی کشورهای اروپایی روز سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ نیز ادامه داشت.

سه‌شنبه 22nd ژانویه 2013 حضور فعالان سیاسی در شورای اروپا:

تقی رحمانی:کمک به رشد جریان دموکراتیک در ایران به امنیت اروپا هم کمک خواهد کرد

در این جلسه که روز دوشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳ مصادف با دوم بهمن ۱۳۹۱ در محل ساختمان شورای اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آقایان اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و علی مزروعی نماینده مجلس ششم، به بیان نظراتشان در مورد جنبش سبز، پرونده هسته ای،تحریم های اقتصادی، خطوط قرمز جنبش سبز، و وضعیت آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی در ایران پرداختند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.