بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمد محمدی ری شهری

یکشنبه ۳۰ام شهریور ۱۳۹۳ ری‌شهری:

وزارت اطلاعات باید تبدیل به سازمان شود

محمد محمدی ری‌شهری گفته زمانی که وزیر اطلاعات بوده این وزارت‌خانه با «هفت خط» زیرنظر روح‌الله خمینی فعالیت می‌کرده و وزارت اطلاعات باید تبدیل به «سازمان» شده و تحت نظر رهبر قرار بگیرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.