بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمد رضایی

یکشنبه 16th فوریه 2014 پس از اتمام حکم و دو روز اضافه!

محمد رضایی فعال ملی- مذهبی از زندان آزاد شد

به گزارش ملی- مذهبی این فعا ل سیاسی دو روز نیز بیشتراز حکم به اصطلاح قضائی اش در زندان باقی مانده بود.

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

سه‌شنبه 29th می 2012 نامه دختر 9 ساله محمد رضایی به پدرش

تو را هیچ لحظه فراموش نخواهم نکرد

دختر 9 ساله ی محمد رضایی زندانی ملی-مذهبی در نامه ای به پدرش شعری را تقدیم او کرده است. زهرا رضایی در این نامه به پدرش اطمینان خاطر داده هرگز او را فراموش نخواهد کرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.