بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمد رضایی

یکشنبه ۲۷ام بهمن ۱۳۹۲ پس از اتمام حکم و دو روز اضافه!

محمد رضایی فعال ملی- مذهبی از زندان آزاد شد

به گزارش ملی- مذهبی این فعا ل سیاسی دو روز نیز بیشتراز حکم به اصطلاح قضائی اش در زندان باقی مانده بود.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۱ نامه دختر 9 ساله محمد رضایی به پدرش

تو را هیچ لحظه فراموش نخواهم نکرد

دختر 9 ساله ی محمد رضایی زندانی ملی-مذهبی در نامه ای به پدرش شعری را تقدیم او کرده است. زهرا رضایی در این نامه به پدرش اطمینان خاطر داده هرگز او را فراموش نخواهد کرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.