بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمدرضا زائری

جمعه 29th می 2015 کرسی آزاداندیشی در قم

سیاست حجاب اجباری کاملا اشتباه است

موضع من حفظ و حراست از حجاب است منتها با قدرت مدعی هستم که سیاست اجبار حجاب کاملا اشتباه است به این دلیل که اگر روزی حجاب آزاد بود یا من بجای تهران و قم در جاکارتا بودم بهتر می توانستم کسی که حجاب ندارد را به حجاب دعوت کنم .

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.