بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مجید درخشانی

دوشنبه 5th ژانویه 2015 به دلیل وجود خواننده زن در گروه ماه:

مجید درخشانی ممنوع الخروج شد

مجید درخشانی، آهنگساز ایرانی هنگامی که قصد خروج از ایران به مقصد دبی را داشت، در فرودگاه مطلع شد که ممنوع الخروج شده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.