بایگانی برای :خوراک متنی این بخش ماهان محمدی

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه 25th ژوئن 2012 گزارش ماهانه شیرین عبادی از نقض حقوق بشر در ایران:

منافع ملی در گرو احترام به آزادی‌های فردی شهروندان است

شيرين عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ با انتشار يک گزارش، به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه خرداد ۱۳۹۱ پرداخت. به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی با اين اعتقاد که ارائه گزارش از وضعيت حقوق بشر در همه کشورها برای مشخص کردن کاهش يا افزايش نقض حقوق بشر در آن کشور، ضرورتی انکار ناپذير است، برای تنظيم اين گزارش اقدام کرده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.