بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فیفا

دوشنبه ۲ام اردیبهشت ۱۳۹۲ رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد:

اعتراض فیفا به برگزاری مراسم اعدام در ورزشگاه سبزوار

وی همچنین درباره اینکه فیفا از فدراسیون درباره برگزاری مراسم اعدام در یکی از ورزشگاه‌های سبزوار توضیح خواسته است، تصریح کرد: فیفا برای ما نامه نوشت اما این موضوع مربوط به 2 ماه پیش است.

شنبه ۱۲ام فروردین ۱۳۹۱ نامه علی کفاشیان به فیفا

دولت در فوتبال دخالت نمی کند

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.