بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فعالان کارگری

پنج‌شنبه 30th آوریل 2015 در آستانه روز جهانی کارگر

ابراهیم مددی و داوود رضوی بازداشت شدند

ابراهیم مددی و داوود رضوى، از فعالین کارگرى و اعضاى سندیکاى شرکت واحد بازداشت شدند. ابراهیم مددى نایب رئیس سندیکاى شرکت واحد است که پیش از این به دلیل فعالیت هاى کارگرى بارها بازداشت شده و سه سال نیز زندانى بوده است و داوود رضوى نیز از اعضاى هیئت رئیسه سندیکاى شرکت واحد است.

دوشنبه 11th مارس 2013

ادامه بازداشت فعالان کارگری در سنندج

اتحاديه آزاد کارگران ايران روز يکشنبه از بازداشت شريف ساعد پناه از اعضای هيات مديره اين تشکل کارگری،‌توسط ماموران امنيتی در سنندج خبر داد.

دوشنبه 7th ژانویه 2013

موج احضار و بازداشت فعالان کارگری در مهاباد

طی چند روز اخیر موجی از احضار و بازداشت فعالان کارگری در منطقه مهاباد به راه افتاده است.

جمعه 13th آوریل 2012 فعالان کارگری خطاب به مردم سنندج

برای آزادی پدرام نصراللهی تلاش کنید

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.