بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فعالان ترک

پنج شنبه ۳۰ام شهریور ۱۳۹۱

فعالین مدنی با گرامیداشت تولد سعید متین پور خواستار آزادی وی شدند

در مراسم گرامیداشت تولد سعید متین پور در پنجمین سال زندان وی که با حضور جمعی از فعالین مدنی زنجان در منزل این فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، در این شهر برگزار گرديد، جمع حاضر خواستار آزادی سريع وی شدند.

دوشنبه ۱۴ام فروردین ۱۳۹۱ توسط فعالین ترک صورت گرفت:

اعتراض به وضعیت دردناک دریاچه ارومیه

فعالين ملی و مدنی آذربايجان روز ۱۳ فروردين، روز طبعيت را با گردهمايی برای درياچه اورميه گرامی داشتند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.