بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فرید مرجایی

دوشنبه 17th نوامبر 2014 فرید مرجائی:

مهم رسیدن به توافق جامع است، حتی اگر نمره اش ۲۰ نباشد

یک کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد که در ادامه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 مهم نهایت استفاده از فرصت دستیابی به توافق تا پیش از پایان ضرب الاجل تعیین شده است حتی اگر نمره این توافق ۲۰ نباشد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.