بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فرزاد کمانگر

سه شنبه ۳ام مرداد ۱۳۹۱ بهمن قبادی از دو کرد جان باخته یاد کرد

«فصل کرگدن» تقدیم به صانع ژاله و فرزاد کمانگر

این فیلم با روايتى شعرگونه ادامه مسير فيلم سازىِ كارگردانِ «زمانى براى مستى اسب ها» است كه پس از «گربه هاى ايرانى» اولين فيلم خود را خارج از ايران با حضور چهرهاى مطرح ايرانى، اروپايى و ترك، با مضمونى شاعرانه تهيه و كارگردانى كرده است.

یکشنبه ۱۷ام اردیبهشت ۱۳۹۱ بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج در سالگرد اعدام فرزاد کمانگر:

به‌ دار آویختن نشانه درماندگی جمهوری اسلامی است

دو سال گذشته در سحرگاه 19 ارديبهشت پنج از فرزندان راه آزادی و سنبل مقاومت در زندانهاي رژيم را در سحرگاهي بيروح و در اوج بي خبري در زندان اوین به دار اوخيتن، كه نشانه بارز دیگری از درماندگی رژیم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و خیزش آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران و كردستان بود.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.