بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فرح واضحان

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

سه شنبه ۲۳ام خرداد ۱۳۹۱ فراخوان شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران»:

شرکت در مراسم‌های سومین سالگرد آغاز جنبش سبز

اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید با سازماندهی حرکتی در شهرتان به صورت مستقل، و یا در همکاری با نهادهایی از شهر شما که در حرکت سراسری هفته آخر خرداد شرکت دارند، به لیست برگزارکنندگان این حرکت بپیوندید.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.