بایگانی برای :خوراک متنی این بخش علی شاکری

چهارشنبه 11th جولای 2012 برقعی ، دقیقیان، حیدریان، شاکری و یوسفی اشکوری

محکوم کردن تیرباران یک زن در کابل

همصدأیی، همکاری و هماهنگی نحله‌های دینی و غیر دینی و عمل متحدانه ما در دفاع از کرامت انسانی ‌بویژه در خاورمیانه و ایران که بخش فربه فرهنگ حاکم بر سر زمین ما قرائتی سنتی و بنیادگرایانه از اسلام است، با تلطیف انسانی ‌و متکثر فرهنگ حاکم، نه فقط قدرت ما را در برابر گزند خوانش خشونت زا و خرافی بالا می برد، نه تنها زندگی‌بهتری برای همگان را نوید می دهد، بلکه تصویر بربریت مآب از فرهنگ همه ما در چشم جهانیان را، تغییر میدهد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.