بایگانی برای :خوراک متنی این بخش علی خامنه‌ای

پنج‌شنبه 22nd مارس 2012 گزارش سالانه دولت آمریکا از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران:

علی خامنه‌ای باید تحت مجازات یا تحریم قرار بگیرد

ر بخش تحریم‌های هدفمند مقامات حکومت ایران تاکید می‌شود که چهره‌های اصلی و تصمیم‌گیر در مورد سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت باید مشخصا مورد مجازات یا تحریم قرار بگیرند. این فهرست باید افراد زیر را شامل شده و با افزودن چهره‌ها و مقامات دیگر تکمیل شود:‌
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان، مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان، حسین شریعتمداری، سردبیر و مدیرمسئول روزنامه کیهان، محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عباس پیرعباسی، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه‌های انقلاب اسلامی

سه‌شنبه 20th مارس 2012 علی خامنه‌ای با تاکید بر پاسخ به هر گونه حمله نظامی

آمریکا گرفتار است ممکن است دیوانگی کند

سه‌شنبه 20th مارس 2012 علی خامنه‌ای سال ۹۱ را نام‌گذاری کرد:

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

علی‌خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همانند چند سال اخیر در پيامی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال۹۱ بار دیگر به مسایل اقتصادی را مورد توجه ویژه قرار داد. او مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه های اقتصادی را یک ضرورت دانست.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.