بایگانی برای :خوراک متنی این بخش علیرضا دبیر

پنج‌شنبه 14th فوریه 2013 علیرضا دبیر:

اصغر فرهادی به کمک کشتی بیاید

علیرضا دبیر می‌گوید، برای جلوگیری از حذف کشتی از المپیک باید فضای سنگین رسانه‌ای به راه انداخت و از قدرت و لابی کشورهای غیرمتعهد استفاده کرد. او حتی می گوید اصغر فرهادی با چهره جهانی اش می تواند از حذف کشتی از المپیک جلوگیری کند.

دوشنبه 4th فوریه 2013 پرسش مهدی کروبی را علیرضا دبیر از چمران پرسید

احمدی نژاد ۳۲۰ میلیارد تومان دوران شهرداری اش را کجا هزینه کرده است؟

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: چمران باید درباره عدم شفاف سازی شورا در هزینه‌كرد ۳۲۰ میلیارد تومان از سوی محمود احمدی‌نژاد، پاسخ دهد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.